Bộ công cụ hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán cuốn số 2: Tài liệu tập huấn giáo viên cốt cán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ công cụ hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán cuốn số 2: Tài liệu tập huấn giáo viên cốt cán
  • Mã ISBN: 978-604-9878-59-6
  • Tác giả: CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, SAVE THE CHILDREN
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thư Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty CP In & Thương mại Trường An. Lô A2, CN1 cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, HN
  • Nơi in: Cty CP IN&TM Trường An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Bộ công cụ hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán cuốn số 2: Tài liệu tập huấn giáo viên cốt cán

Về tác giả: CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, SAVE THE CHILDREN

Tìm mua sách nếu có bán: