Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực Tiếng Việt 2, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực Tiếng Việt 2, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-918-919-7
  • Tác giả: Cao Thị Thảo Vy, Đỗ Minh Luân, Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Phạm Hải Lê, Phan Thị Hồng Nhung
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sài gòn; 73/720 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Nơi in: Xưởng in QK7
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực Tiếng Việt 2, tập 1

Về tác giả: Cao Thị Thảo Vy, Đỗ Minh Luân, Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Phạm Hải Lê, Phan Thị Hồng Nhung

Tìm mua sách nếu có bán: