Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực Toán 5, tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực Toán 5, tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-918-927-2
  • Tác giả: Dương Minh Thành (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Đan
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sài gòn; 73/720 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in Ba Đình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Bộ đề kiểm tra, đánh giá năng lực Toán 5, tập 1

Về tác giả: Dương Minh Thành (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Đan

Tìm mua sách nếu có bán: