Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 7 (Biên soạn theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD&ĐT; Gồm các bài kiểm tra 15p, 1 tiết, học kì, thang điểm 10; Rõ ràng, phong phú, đa dạng,…) – mới nhất

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 7 (Biên soạn theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD&ĐT; Gồm các bài kiểm tra 15p, 1 tiết, học kì, thang điểm 10; Rõ ràng, phong phú, đa dạng,…) – mới nhất
  • Mã ISBN: 978-604-73-7439-7
  • Tác giả: (M.A) – Trương Thị Phương Mai, (M.A) – Trương Thị Thanh Tâm, Trần Hồ Mỹ Linh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH An Pha VN, 50 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 7 (Biên soạn theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD&ĐT; Gồm các bài kiểm tra 15p, 1 tiết, học kì, thang điểm 10; Rõ ràng, phong phú, đa dạng,…) – mới nhất

Về tác giả: (M.A) – Trương Thị Phương Mai, (M.A) – Trương Thị Thanh Tâm, Trần Hồ Mỹ Linh

Tìm mua sách nếu có bán: