Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21053-1
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Khu công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Thị Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: