Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán (Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán (Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17446-8
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán (Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Thị Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: