Bộ lô tô Bé làm quen với toán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ lô tô Bé làm quen với toán
  • Mã ISBN: 978-604-0-21058-6
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Bộ lô tô Bé làm quen với toán

Về tác giả: Nguyễn Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: