Bộ luật Lao động năm 2019 – Những điểm mới quan trọng cán bộ công đoàn cần biết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ luật Lao động năm 2019 – Những điểm mới quan trọng cán bộ công đoàn cần biết
  • Mã ISBN: 978-604-9971-81-5
  • Tác giả: do người lao động, tổ chức của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Công đoàn Việt Nam, vì người lao động)
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Bùi Thị Phương Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in nhà máy Z176
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/06/2020

Thông tin về sách: Bộ luật Lao động năm 2019 – Những điểm mới quan trọng cán bộ công đoàn cần biết

Về tác giả: do người lao động, tổ chức của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Công đoàn Việt Nam, vì người lao động)

Tìm mua sách nếu có bán: