Bộ não của Phật Hạnh phúc, Tình thương và Trí tuệ giải mã sức mạnh Đạo Phật bằng khoa học thần kinh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ não của Phật Hạnh phúc, Tình thương và Trí tuệ giải mã sức mạnh Đạo Phật bằng khoa học thần kinh
  • Mã ISBN: 978-604-89-3507-8
  • Tác giả: Tiến sĩ Rick Hanson – Bác sĩ Richard Mendius
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP DNXH Samanta
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Tuệ Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Bộ não của Phật Hạnh phúc, Tình thương và Trí tuệ giải mã sức mạnh Đạo Phật bằng khoa học thần kinh

Về tác giả: Tiến sĩ Rick Hanson – Bác sĩ Richard Mendius

Tìm mua sách nếu có bán: