Bố ơi vì sao – Nói sao cho con hiểu – Bác sĩ là bạn của con

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bố ơi vì sao – Nói sao cho con hiểu – Bác sĩ là bạn của con
  • Mã ISBN: 978-604-1-14601-3
  • Tác giả: TS.Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh – minh họa Minh Đức
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Bố ơi vì sao – Nói sao cho con hiểu – Bác sĩ là bạn của con

Về tác giả: TS.Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh – minh họa Minh Đức

Tìm mua sách nếu có bán: