Bộ phiếu giúp trẻ 3 – 4 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (hỗ trợ hoạt động tạo hình)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ phiếu giúp trẻ 3 – 4 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (hỗ trợ hoạt động tạo hình)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17885-5
  • Tác giả: Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bộ phiếu giúp trẻ 3 – 4 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (hỗ trợ hoạt động tạo hình)

Về tác giả: Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà

Tìm mua sách nếu có bán: