Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình – Tô màu theo chủ đề (Trẻ 3 – 4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình – Tô màu theo chủ đề (Trẻ 3 – 4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21065-4
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng. Địa chỉ in Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Việt Nam; Cơ sở in: Khu CN Quốc Oai, Km 19, đại lộ Thăng Long, Thị trấn Quốc Oai, TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/05/2020

Thông tin về sách: Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình – Tô màu theo chủ đề (Trẻ 3 – 4 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: