Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực – Không ngại thất bại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực – Không ngại thất bại
  • Mã ISBN: 978-604-0-17999-9
  • Tác giả: Joy Berry
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã VN – Vinadataxa. Địa chỉ in Số 70/342 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Bộ sách kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực – Không ngại thất bại

Về tác giả: Joy Berry

Tìm mua sách nếu có bán: