Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc cơ bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc cơ bản
  • Mã ISBN: 978-604-9960-82-6
  • Tác giả: Nguyễn Minh Trung
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đoàn Thị Mỵ
  • Đối tác liên kết: Công ty CP thiết bị giáo dục An Thái-329 tổ 14 P. Hoàng Văn Thụ – Q. Hoàng Mai – HN
  • Nơi in: Cty TNHH Thương mại in Quang Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/06/2020

Thông tin về sách: Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc cơ bản

Về tác giả: Nguyễn Minh Trung

Tìm mua sách nếu có bán: