Bộ thẻ nhận biết chữ cái (Tăng cường tiếng việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ thẻ nhận biết chữ cái (Tăng cường tiếng việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21957-2
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thảo
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết: P. 407, nhà Z10, khu tập thể Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Bộ thẻ nhận biết chữ cái (Tăng cường tiếng việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số)

Về tác giả: Nguyễn Minh Thảo

Tìm mua sách nếu có bán: