Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội
  • Mã ISBN: 978-604-0-21087-6
  • Tác giả: Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Liên, Nguyễn Sỹ Thắng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội

Về tác giả: Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Liên, Nguyễn Sỹ Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: