Bộ tranh Hoá học lớp 8

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ tranh Hoá học lớp 8
  • Mã ISBN: 978-604-0-22492-7
  • Tác giả: Nguyễn Cương, Trần Thị Thanh Hiếu
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngô Tráng Kiện
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN bản đồ 1 – CN công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Bộ tranh Hoá học lớp 8

Về tác giả: Nguyễn Cương, Trần Thị Thanh Hiếu

Tìm mua sách nếu có bán: