Bộ tranh hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi hoạt động làm quen với toán – Quyển 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ tranh hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi hoạt động làm quen với toán – Quyển 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-18125-1
  • Tác giả: Vũ Thị Thanh Huyền – Nguyễn Thị Thành Lê
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Thanh Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH In và Thương Mại Việt Anh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bộ tranh hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi hoạt động làm quen với toán – Quyển 1

Về tác giả: Vũ Thị Thanh Huyền – Nguyễn Thị Thành Lê

Tìm mua sách nếu có bán: