Bộ tranh lô tô về chủ đề giao thông – Dành cho trẻ mầm non

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ tranh lô tô về chủ đề giao thông – Dành cho trẻ mầm non
  • Mã ISBN: 978-604-0-21057-9
  • Tác giả: Trần Thu Hoà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Bộ tranh lô tô về chủ đề giao thông – Dành cho trẻ mầm non

Về tác giả: Trần Thu Hoà

Tìm mua sách nếu có bán: