Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi (Theo chủ đề)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi (Theo chủ đề)
  • Mã ISBN: 978-604-0-22238-1
  • Tác giả: Lan Anh – Thu Hằng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi (Theo chủ đề)

Về tác giả: Lan Anh – Thu Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: