Bộ tranh truyện dành cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi (Theo chủ đề)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ tranh truyện dành cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi (Theo chủ đề)
  • Mã ISBN: 978-604-0-22235-0
  • Tác giả: Lan Anh – Đoàn Phùng Thuý Liên
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Bộ tranh truyện dành cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi (Theo chủ đề)

Về tác giả: Lan Anh – Đoàn Phùng Thuý Liên

Tìm mua sách nếu có bán: