Bộ tranh truyện dành cho trẻ nhà trẻ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ tranh truyện dành cho trẻ nhà trẻ
  • Mã ISBN: 978-604-0-22240-4
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hiếu
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức,TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Bộ tranh truyện dành cho trẻ nhà trẻ

Về tác giả: Nguyễn Thị Hiếu

Tìm mua sách nếu có bán: