Bộ tranh Tuyên truyền dành cho cha mẹ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ tranh Tuyên truyền dành cho cha mẹ
  • Mã ISBN: 978-604-0-21036-4
  • Tác giả: Hồng Thu – Nguyễn Thị Tuyết
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tp. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Bộ tranh Tuyên truyền dành cho cha mẹ

Về tác giả: Hồng Thu – Nguyễn Thị Tuyết

Tìm mua sách nếu có bán: