Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 theo chuyên đề

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 theo chuyên đề
  • Mã ISBN: 978-604-9901-47-8
  • Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Xuân Trường, ThS. Hoàng Thị Thúy Hương, ThS. Quách Văn Long
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đinh Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa văn lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 11 theo chuyên đề

Về tác giả: PGS.TS.Nguyễn Xuân Trường, ThS. Hoàng Thị Thúy Hương, ThS. Quách Văn Long

Tìm mua sách nếu có bán: