Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3
  • Mã ISBN: 978-604-0-17487-1
  • Tác giả: Đỗ Trung Hiệu (Chủ biên)- Đỗ Trung Kiên
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Ái Nhu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in & Dịch vụ Thừa Thiên Huế. Địa chỉ in 57 Bà Triệu – Phường Phú Xuân – TP Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3

Về tác giả: Đỗ Trung Hiệu (Chủ biên)- Đỗ Trung Kiên

Tìm mua sách nếu có bán: