Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí Trung học phổ thông – Quang học 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí Trung học phổ thông – Quang học 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-19124-3
  • Tác giả: Vũ Quang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thanh Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In-PHS & TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260- Hùng Vương-P.An Xuân-TP Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí Trung học phổ thông – Quang học 2

Về tác giả: Vũ Quang

Tìm mua sách nếu có bán: