Bồi dưỡng năng lực tự học toán 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bồi dưỡng năng lực tự học toán 3
  • Mã ISBN: 978-604-73-7483-0
  • Tác giả: Nguyễn Đức Tấn, Vũ Minh Nghĩa (Chủ biên) Nhóm giáo viên tiểu học Thăng Long (Biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách TBGD Đức Trí, 16B Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Bồi dưỡng năng lực tự học toán 3

Về tác giả: Nguyễn Đức Tấn, Vũ Minh Nghĩa (Chủ biên) Nhóm giáo viên tiểu học Thăng Long (Biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: