Bồi dưỡng Văn – tiếng Việt 3 – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bồi dưỡng Văn – tiếng Việt 3 – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-54-5986-7
  • Tác giả: Lê Phương Liên
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Hà Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Bồi dưỡng Văn – tiếng Việt 3 – Tập 2

Về tác giả: Lê Phương Liên

Tìm mua sách nếu có bán: