Bồi dưỡng Văn – Tiếng Việt 4 – tập 2 (Tài liệu dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bồi dưỡng Văn – Tiếng Việt 4 – tập 2 (Tài liệu dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh)
  • Mã ISBN: 978-604-58-8668-7
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung – Hồ Thị Vân Anh
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Đào Thị Thúy Ngần
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Sao Mai – 284 Bà Hạt, P.9, Q.10, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Bồi dưỡng Văn – Tiếng Việt 4 – tập 2 (Tài liệu dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh)

Về tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung – Hồ Thị Vân Anh

Tìm mua sách nếu có bán: