“Bỗng nghe vần Thắng vút lên cao” – Thơ Hồ Chí Minh và những lời bình

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: “Bỗng nghe vần Thắng vút lên cao” – Thơ Hồ Chí Minh và những lời bình
  • Mã ISBN: 978-604-72-4570-3
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Anh – Nguyễn Thị Việt Hằng – Lê Thị Thu Hiền
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: “Bỗng nghe vần Thắng vút lên cao” – Thơ Hồ Chí Minh và những lời bình

Về tác giả: Nguyễn Thị Kiều Anh – Nguyễn Thị Việt Hằng – Lê Thị Thu Hiền

Tìm mua sách nếu có bán: