Boss là nữ phụ 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Boss là nữ phụ 1
  • Mã ISBN: 978-604-55-4567-6
  • Tác giả: Mặc Linh
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Đàm Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Waka – Tầng 3, Tháp văn phòng/QĐ-HN quốc tế Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Thiên Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Boss là nữ phụ 1

Về tác giả: Mặc Linh

Tìm mua sách nếu có bán: