Boys Over Flowers – Con nhà giàu Tập 24

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Boys Over Flowers – Con nhà giàu Tập 24
  • Mã ISBN: 978-604-2-16728-4
  • Tác giả: Yoko Kamio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/07/2020

Thông tin về sách: Boys Over Flowers – Con nhà giàu Tập 24

Về tác giả: Yoko Kamio

Tìm mua sách nếu có bán: