Bright I.G (Ingenious Generation) – J3; Sách bài tập 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bright I.G (Ingenious Generation) – J3; Sách bài tập 4
  • Mã ISBN: 978-604-9880-65-0
  • Tác giả: Tác giả: Ji – Yoon Shin. Minh họa: Ji – Hui Ha
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Thanh Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, dự án Hapulico Complex – Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty TNHH In Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Bright I.G (Ingenious Generation) – J3; Sách bài tập 4

Về tác giả: Tác giả: Ji – Yoon Shin. Minh họa: Ji – Hui Ha

Tìm mua sách nếu có bán: