BT trắc nghiệm Kể chuyện theo tranh lớp 3 tập 2.

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: BT trắc nghiệm Kể chuyện theo tranh lớp 3 tập 2.
  • Mã ISBN: 978-604-9919-00-8
  • Tác giả: Trần Mạnh Hải
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đoàn Thị Mỵ
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Giáo dục Bình Minh GoBi.Số 15 Biệt thự 1, Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: BT trắc nghiệm Kể chuyện theo tranh lớp 3 tập 2.

Về tác giả: Trần Mạnh Hải

Tìm mua sách nếu có bán: