BỮA TỐI TẠI NHÀ TRẮNG – (Từ bữa tối của Tổng thống đến bàn ăn của bạn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: BỮA TỐI TẠI NHÀ TRẮNG – (Từ bữa tối của Tổng thống đến bàn ăn của bạn)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6623-9
  • Tác giả: John Moeller – Mike Lovell
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa & TT AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: BỮA TỐI TẠI NHÀ TRẮNG – (Từ bữa tối của Tổng thống đến bàn ăn của bạn)

Về tác giả: John Moeller – Mike Lovell

Tìm mua sách nếu có bán: