Bút sinh hương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bút sinh hương
  • Mã ISBN: 978-604-9977-82-4
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Chí Hoan
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: 32 An Hòa, Mỗ Lao, Hà Đông
  • Nơi in: CT in công nghệ cao
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/07/2020

Thông tin về sách: Bút sinh hương

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: