Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 1
  • Mã ISBN: 978-604-54-5987-4
  • Tác giả: Phạm Đình Thực
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngân
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: CTCP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 1

Về tác giả: Phạm Đình Thực

Tìm mua sách nếu có bán: