Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 2
  • Mã ISBN: 978-604-54-5988-1
  • Tác giả: Phạm Đình Thực
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngân
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai,P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 2

Về tác giả: Phạm Đình Thực

Tìm mua sách nếu có bán: