Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-22443-9
  • Tác giả: Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Vũ Thanh, Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lý Thanh Phong
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in & Dịch vụ Thừa Thiên Huế. Địa chỉ in 57 Bà Triệu – TP Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 – tập 1

Về tác giả: Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Vũ Thanh, Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình

Tìm mua sách nếu có bán: