Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21018-0
  • Tác giả: Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Liên, Nguyễn Sỹ Thắng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In Quân đội 1. Địa chỉ in 21 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cơ sở in: Phường Phú Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/04/2020

Thông tin về sách: Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

Về tác giả: Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Liên, Nguyễn Sỹ Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: