Các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non (Theo chương trình giáo dục mầm non)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non (Theo chương trình giáo dục mầm non)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17181-8
  • Tác giả: Lương Thị Bình, Phan Lan Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Thanh Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN bản đồ 1 – CN Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non (Theo chương trình giáo dục mầm non)

Về tác giả: Lương Thị Bình, Phan Lan Anh

Tìm mua sách nếu có bán: