Các nước trên thế giới (lớp 5)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các nước trên thế giới (lớp 5)
  • Mã ISBN: 978-604-0-18199-2
  • Tác giả: Lê Huỳnh, Ngô Đạt Tam, Thành Ngọc Linh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Minh Hùng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy In Bản đồ – CN CTY TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ VN. Địa chỉ in số 14 phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Các nước trên thế giới (lớp 5)

Về tác giả: Lê Huỳnh, Ngô Đạt Tam, Thành Ngọc Linh

Tìm mua sách nếu có bán: