Các tác phẩm đoạt giải thưởng Sách Việt Nam 2015

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Các tác phẩm đoạt giải thưởng Sách Việt Nam 2015
  • Mã ISBN: 978-604-80-1736-1
  • Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Lê Đắc Quang; Nguyễn Kiều Minh Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/05/2015

Thông tin về sách: Các tác phẩm đoạt giải thưởng Sách Việt Nam 2015

Về tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: