Cách đối nhân xử thế của người thông minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cách đối nhân xử thế của người thông minh
  • Mã ISBN: 978-604-65-4748-8
  • Tác giả: Gia Linh
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Pandan20/B8 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Cách đối nhân xử thế của người thông minh

Về tác giả: Gia Linh

Tìm mua sách nếu có bán: