CÁCH MẠNG 5 GiỜ SÁNG – (Làm chủ bình minh – Nâng tầm cuộc sống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: CÁCH MẠNG 5 GiỜ SÁNG – (Làm chủ bình minh – Nâng tầm cuộc sống)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7815-7
  • Tác giả: CAO CÔNG THÀNH
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Sbooks. 133/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: CÁCH MẠNG 5 GiỜ SÁNG – (Làm chủ bình minh – Nâng tầm cuộc sống)

Về tác giả: CAO CÔNG THÀNH

Tìm mua sách nếu có bán: