Cách phòng chống bệnh dại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cách phòng chống bệnh dại
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Sở Y tế Kiên Giang – TT Kiểm soát bệnh tật Kiên Giang
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Lê Thái Thanh
  • Đối tác liên kết: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh;nĐ/c: 112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH MTV In ấn Hoàng Vân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Cách phòng chống bệnh dại

Về tác giả: Sở Y tế Kiên Giang – TT Kiểm soát bệnh tật Kiên Giang

Tìm mua sách nếu có bán: