Cách sống: Từ bình thường trở nên phi thường (Được dịch sang 8 thứ tiếng: Đã bán được trên 700.000 cuốn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cách sống: Từ bình thường trở nên phi thường (Được dịch sang 8 thứ tiếng: Đã bán được trên 700.000 cuốn)
  • Mã ISBN: 978-604-9943-56-0
  • Tác giả: Inamori Kazuo
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Cách sống: Từ bình thường trở nên phi thường (Được dịch sang 8 thứ tiếng: Đã bán được trên 700.000 cuốn)

Về tác giả: Inamori Kazuo

Tìm mua sách nếu có bán: