Cách thức hỗ trợ học sinh phát triển thói quen đọc sách trong nhà trường

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cách thức hỗ trợ học sinh phát triển thói quen đọc sách trong nhà trường
  • Mã ISBN: 978-604-84-4898-1
  • Tác giả: Hội xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía nam tại TP.HCM Trung tâm phát triển văn hóa đọc và kỹ năng sống hướng dương việt – PGS.TS Hoàng Thị Tuyết (Biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Công ty Văn hóa Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp HCM
  • Nơi in: Cty TNHH VH In SXTMDV Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Cách thức hỗ trợ học sinh phát triển thói quen đọc sách trong nhà trường

Về tác giả: Hội xuất bản Việt Nam – Văn phòng đại diện phía nam tại TP.HCM Trung tâm phát triển văn hóa đọc và kỹ năng sống hướng dương việt – PGS.TS Hoàng Thị Tuyết (Biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: