Cái gì có thể, cái gì không? (May you? Or may you not?) – Bé nhận thức thế giới (Song ngữ Việt – Anh cho bé từ 1 đến 6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cái gì có thể, cái gì không? (May you? Or may you not?) – Bé nhận thức thế giới (Song ngữ Việt – Anh cho bé từ 1 đến 6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-55-5979-6
  • Tác giả: Kangaroo Mother
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH&TT Nhã Nam – Số nhà 3, ngõ 361 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Cái gì có thể, cái gì không? (May you? Or may you not?) – Bé nhận thức thế giới (Song ngữ Việt – Anh cho bé từ 1 đến 6 tuổi)

Về tác giả: Kangaroo Mother

Tìm mua sách nếu có bán: