Cái thủ lợn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cái thủ lợn
  • Mã ISBN: 978-604-976-645-9
  • Tác giả: Nguyễn Công Hoan
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dinh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Minh Thắng, 200 B3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Cái thủ lợn

Về tác giả: Nguyễn Công Hoan

Tìm mua sách nếu có bán: